מבנה הדרכה – מצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 2200 מ"ר
שנת הקמה - 2006-2008
מזמין הפרויקט – מצפה רמון

הדרך הטובה לרכז קבוצת אנשים מול מדריך היא שיטת חצי מעגל המכונה "חצי גורן".
שיטה זאת תורגמה לשיטת ה"ח" אשר הפכה לנורמה בארגונים רבים. אולם ניתוח של ישיבה ב – "ח" מראה שבמקום לצפות אל המדריך והלוח, צופים החניכים ברובם אחד על השני.

את החיסרון באה שיטת ה "ח" הטרפזי לתקן. צורת ישיבה כזאת מיישמת את יתרונות ה"חצי גורן" תוך אריזה קומפקטית של הכיתות. לאחר שיושמה כמה שנים, נבחרה שיטת ה"ח" הטרפזי כשיטה הטובה ביותר למבנה הבא, האמור להיבנות בקרוב.

עיצוב המבנה בבטון גלוי משתלב בסגנון הבנייה הדומיננטי בקמפוס.

מבנה הדרכה – מצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 2200 מ"ר
שנת הקמה - 2006-2008
מזמין הפרויקט – מצפה רמון

הדרך הטובה לרכז קבוצת אנשים מול מדריך היא שיטת חצי מעגל המכונה "חצי גורן".
שיטה זאת תורגמה לשיטת ה"ח" אשר הפכה לנורמה בארגונים רבים. אולם ניתוח של ישיבה ב – "ח" מראה שבמקום לצפות אל המדריך והלוח, צופים החניכים ברובם אחד על השני.

את החיסרון באה שיטת ה "ח" הטרפזי לתקן. צורת ישיבה כזאת מיישמת את יתרונות ה"חצי גורן" תוך אריזה קומפקטית של הכיתות. לאחר שיושמה כמה שנים, נבחרה שיטת ה"ח" הטרפזי כשיטה הטובה ביותר למבנה הבא, האמור להיבנות בקרוב.

עיצוב המבנה בבטון גלוי משתלב בסגנון הבנייה הדומיננטי בקמפוס.