ישיבה תיכונית -מצפה רמון

מיקום הפרויקט -מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 8100 מ"ר
שנת הקמה - 2017-
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

הישיבה התיכונית במצפה רמון כוללת בי"ס תיכון של 12 כיתות, בית מדרש, חדר אוכל, מטבח ופנימייה ל -160 חניכים ב -40 חדרים, אולם ספורט ומגורים לסגל.

הפנימייה בנויה במדרון הפונה מערבה לעבר הנוף המדברי של מצפה רמון.

בית הספר, בית המדרש וחדר האוכל מקיפים משלושה עברים חצר גדולה, אשר משקיפה לנוף מקומת העמודים שמתחת לאגף המעבדות של בית הספר.
בית הספר בנוי משלושה בתי כיתות של 4 כיתות כ"א עם מבואה גדולה המתחברת לחצר.

עיצוב המבנה תואם לקריית החינוך שתכננו בסמוך עם חיפוי קירות מאבן ציקלופית מקומית.

ישיבה תיכונית -מצפה רמון

מיקום הפרויקט -מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ – 8100 מ"ר
שנת הקמה - 2017-
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

הישיבה התיכונית במצפה רמון כוללת בי"ס תיכון של 12 כיתות, בית מדרש, חדר אוכל, מטבח ופנימייה ל -160 חניכים ב -40 חדרים, אולם ספורט ומגורים לסגל.

הפנימייה בנויה במדרון הפונה מערבה לעבר הנוף המדברי של מצפה רמון.

בית הספר, בית המדרש וחדר האוכל מקיפים משלושה עברים חצר גדולה, אשר משקיפה לנוף מקומת העמודים שמתחת לאגף המעבדות של בית הספר.
בית הספר בנוי משלושה בתי כיתות של 4 כיתות כ"א עם מבואה גדולה המתחברת לחצר.

עיצוב המבנה תואם לקריית החינוך שתכננו בסמוך עם חיפוי קירות מאבן ציקלופית מקומית.