בי"ס תיכון מקיף עירוני ג' - מודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט – כ -7500 מ"ר
שנת הקמה - 2000-2002
מזמין הפרויקט – עיריית מודיעין

תיכון מקיף עירוני ג' במודיעין כולל 36 כיתות אם ב – 6 "בתי כיתות" בני 6 כיתות אם כל אחד.

בבית הספר אגף מרכזי דו קומתי עם חלל כניסה גדול במרכזו והכולל בקומת הקרקע את המנהלה, הספרייה והטכנולוגיה. הקומה העליונה מיועדת למדעים.

"בתי הכיתות" הם חד קומתיים וסובבים את האגף המרכזי שלושה מכל צד על פי החלוקה לחטיבות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם מבואה גדולה הפונה לחצר "פרטית" עם שירותים וכמה חדרי ספח.

בי"ס תיכון מקיף עירוני ג' - מודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט – כ -7500 מ"ר
שנת הקמה - 2000-2002
מזמין הפרויקט – עיריית מודיעין

תיכון מקיף עירוני ג' במודיעין כולל 36 כיתות אם ב – 6 "בתי כיתות" בני 6 כיתות אם כל אחד.

בבית הספר אגף מרכזי דו קומתי עם חלל כניסה גדול במרכזו והכולל בקומת הקרקע את המנהלה, הספרייה והטכנולוגיה. הקומה העליונה מיועדת למדעים.

"בתי הכיתות" הם חד קומתיים וסובבים את האגף המרכזי שלושה מכל צד על פי החלוקה לחטיבות.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם מבואה גדולה הפונה לחצר "פרטית" עם שירותים וכמה חדרי ספח.