מבנה מגורים במודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – שיכון ופיתוח לישראל

הפרויקט כולל שני רחובות במודיעין עם כ -120 יחידות דיור סה"כ.

הדירות כוללות שלושה עד חמישה חדרים.

המבנים מדורגים בחלקם ונהנים עקב כך ממרפסות מסוגים שונים – פתוחות ומקורות.

רב המבנים הם בני שלוש קומות עם פרט לשני בתים במרכז הבינוי המגיעים עד לשבע קומות ומדגישים את ציר הולכי הרגל הנציב לרחובות ויורד אל הרחוב הראשי בעמק הכולל את הפונקציות הציבוריות והמסחריות.

מבנה מגורים במודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – שיכון ופיתוח לישראל

הפרויקט כולל שני רחובות במודיעין עם כ -120 יחידות דיור סה"כ.

הדירות כוללות שלושה עד חמישה חדרים.

המבנים מדורגים בחלקם ונהנים עקב כך ממרפסות מסוגים שונים – פתוחות ומקורות.

רב המבנים הם בני שלוש קומות עם פרט לשני בתים במרכז הבינוי המגיעים עד לשבע קומות ומדגישים את ציר הולכי הרגל הנציב לרחובות ויורד אל הרחוב הראשי בעמק הכולל את הפונקציות הציבוריות והמסחריות.