בי"ס יסודי "רבין" - נתניה

מיקום הפרויקט - נתניה
היקף הפרויקט – כ -2500 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1998, 2015-2016
מזמין הפרויקט – עיריית נתניה

בית ספר יסודי "רבין" בשכונת עמליה בנתניה כולל 18 כיתות אם ב -6 מקצבים של 3 כיתות אם סביב חלל משותף.

שיטת הלימוד של בית הספר דומה לביה"ס שתכננו קודם לכן, בי"ס "הדר השרון" בלב השרון. בשיטה זאת הכיתות מלמדות פרונטלית רק שליש מהזמן ובשאר הזמן הלימוד הוא יחידני ובקבוצות קטנות לכן כל שלישיות כיתות מתומנות מלווה בחדר אחד המרוהט ללימוד פרונטלי ומשמש לסירוגין לשלושת הכיתות.

לכל שלוש כיתות שירותים ומבואה משותפת, המשמשת ללימוד ושהייה בהפסקות וכמובן גישה ישירה לחצר.

בי"ס יסודי "רבין" - נתניה

מיקום הפרויקט - נתניה
היקף הפרויקט – כ -2500 מ"ר
שנת הקמה - 1996-1998, 2015-2016
מזמין הפרויקט – עיריית נתניה

בית ספר יסודי "רבין" בשכונת עמליה בנתניה כולל 18 כיתות אם ב -6 מקצבים של 3 כיתות אם סביב חלל משותף.

שיטת הלימוד של בית הספר דומה לביה"ס שתכננו קודם לכן, בי"ס "הדר השרון" בלב השרון. בשיטה זאת הכיתות מלמדות פרונטלית רק שליש מהזמן ובשאר הזמן הלימוד הוא יחידני ובקבוצות קטנות לכן כל שלישיות כיתות מתומנות מלווה בחדר אחד המרוהט ללימוד פרונטלי ומשמש לסירוגין לשלושת הכיתות.

לכל שלוש כיתות שירותים ומבואה משותפת, המשמשת ללימוד ושהייה בהפסקות וכמובן גישה ישירה לחצר.