כיכר העצמאות - נתניה

מיקום הפרויקט - נתניה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 1952
מזמין הפרויקט – עיריית נתניה

כיכר העצמאות בנתניה היא הכיכר העירונית הראשית.

בכיכר זכו ש. פובזנר וא. יסקי בהתחרות לתכנון אנדרטה לחללי נתניה במלחמת השחרור.

את הפסל המוטבע באנדרטה יצר הפסל משה ציפר.

כיכר העצמאות - נתניה

מיקום הפרויקט - נתניה
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 1952
מזמין הפרויקט – עיריית נתניה

כיכר העצמאות בנתניה היא הכיכר העירונית הראשית.

בכיכר זכו ש. פובזנר וא. יסקי בהתחרות לתכנון אנדרטה לחללי נתניה במלחמת השחרור.

את הפסל המוטבע באנדרטה יצר הפסל משה ציפר.