בי"ס יסודי "נווה חיה" – נתיבות

מיקום הפרויקט - נתיבות
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית נתיבות

בי"ס יסודי "נווה חיה" בנתיבות כולל 16 כיתות אם.

בקומת הקרקע בצמוד למבואת הכניסה הראשית ממוקמים המנהלה והמורים ושני חדרי מדרגות לעליה לקומה העליונה.

במרכז המבנה חצר פנימית גדולה אשר נכנסים אליה מהמבואה הראשית וממנה נכנסים לשני בתי כיתות עם שש כיתות אם כל אחד.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שירותים וחדרי ספח ומבואה גדולה הנפתח לחצר צמודה.

בקומה העליונה בית כיתות ל -4 כיתות אם עם מבואה רב תכליתית גדולה, חדר טכנולוגיה וחדר מדעים.

בי"ס יסודי "נווה חיה" – נתיבות

מיקום הפרויקט - נתיבות
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית נתיבות

בי"ס יסודי "נווה חיה" בנתיבות כולל 16 כיתות אם.

בקומת הקרקע בצמוד למבואת הכניסה הראשית ממוקמים המנהלה והמורים ושני חדרי מדרגות לעליה לקומה העליונה.

במרכז המבנה חצר פנימית גדולה אשר נכנסים אליה מהמבואה הראשית וממנה נכנסים לשני בתי כיתות עם שש כיתות אם כל אחד.

כל בית כיתות הוא אוטונומי עם שירותים וחדרי ספח ומבואה גדולה הנפתח לחצר צמודה.

בקומה העליונה בית כיתות ל -4 כיתות אם עם מבואה רב תכליתית גדולה, חדר טכנולוגיה וחדר מדעים.