בית העם ניר דוד

מיקום הפרויקט - ניר דוד
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 1957-1971
מזמין הפרויקט – קיבוץ ניר דוד

בבית העם בניר דוד שמעון פובזנר בחר להפוך את האילוץ הפרוגרמטי -שהכתיב אולם רחב ידיים עם מפתח גדול במיוחד - לאתגר קונסטרוקטיבי שהוליד את הפתרון העיצובי תוך התייחסות לנכסי הטבע הייחודים לאתר. לתמיכה במפתח גדול, בלי שימוש בעמודים, הורכב שלד הבניין משמונה קורות בטון ארוכות שעוצבו צורת קמרון המלווה את הנחל, כאשר לוחות בטון טרומיים באורך 8.4 מטרקים האחת מדפנות את המרווחים בין הקורות. קורות הבטון, המתנשאות בחלקן המרכזי לגובה שבעה מטרים, אפשרו מפתח של שלושים מטרים ואולם בשטח 500 מ"ר, שבקצהו במה בשטח 150 מ"ר.

חזיתו הדרומית של הבניין, הפונה לנחל, וכן זו הצפונית הפונה למדשאה המרכזית, מורכבות מלוחות זכוכית המחזקים את קשרי המבט בין פנים וחוץ. רכיבים אלה ואיתם גם מרפסת ששולבה בחזית הדרומית מעל הנחל ושהוצעה גם בחלופות הראשונות – העניקו לבניין חזות מודרניסטית קלילה ופיסולית השלובה בגוף הקיבוץ והסביבה הטבעית.

בית העם ניר דוד

מיקום הפרויקט - ניר דוד
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 1957-1971
מזמין הפרויקט – קיבוץ ניר דוד

בבית העם בניר דוד שמעון פובזנר בחר להפוך את האילוץ הפרוגרמטי -שהכתיב אולם רחב ידיים עם מפתח גדול במיוחד - לאתגר קונסטרוקטיבי שהוליד את הפתרון העיצובי תוך התייחסות לנכסי הטבע הייחודים לאתר. לתמיכה במפתח גדול, בלי שימוש בעמודים, הורכב שלד הבניין משמונה קורות בטון ארוכות שעוצבו צורת קמרון המלווה את הנחל, כאשר לוחות בטון טרומיים באורך 8.4 מטרקים האחת מדפנות את המרווחים בין הקורות. קורות הבטון, המתנשאות בחלקן המרכזי לגובה שבעה מטרים, אפשרו מפתח של שלושים מטרים ואולם בשטח 500 מ"ר, שבקצהו במה בשטח 150 מ"ר.

חזיתו הדרומית של הבניין, הפונה לנחל, וכן זו הצפונית הפונה למדשאה המרכזית, מורכבות מלוחות זכוכית המחזקים את קשרי המבט בין פנים וחוץ. רכיבים אלה ואיתם גם מרפסת ששולבה בחזית הדרומית מעל הנחל ושהוצעה גם בחלופות הראשונות – העניקו לבניין חזות מודרניסטית קלילה ופיסולית השלובה בגוף הקיבוץ והסביבה הטבעית.