בית ספר יסודי נוף שדות - קיבוץ נגבה

מיקום הפרויקט - נגבה
היקף הפרויקט – 3800 מ"ר
שנת הקמה - 2020-2021
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

בית הספר "נוף השדות" הוא בי"ס יסודי עם 18 כיתות אם ובנוי ככפר של ביתנים התואם לסביבה הכפרית בה הוא נמצא.

בבית הספר 3 "בתי כיתות" הכוללים 6 כיתות אם כל אחת, מבנה מנהלה ומבנה משאבים הכולל ספרייה, מעבדה ואולם קטן לשיעורי תנועה.

כל "בית הכיתות" הוא אוטונומי ומתחלק לשני אגפים של 3 כיתות חד גיליות סביב מבואה רב תכליתית גדולה הנפתחת אל החצר.

הגיאומטריה של הכיתה הטרפזית אשר יצרנו בפרויקט קודם בלב השרון, מעבירה שטחים מיותרים מהאזור של המורה וכך גדל השטח המיועד לתלמידים. הכיתות עצמן פתוחות עם חלון למבואה המשותפת וכך ניתן לנהל למידה במקביל בכיתות ובמבואה.

בית ספר יסודי נוף שדות - קיבוץ נגבה

מיקום הפרויקט - נגבה
היקף הפרויקט – 3800 מ"ר
שנת הקמה - 2020-2021
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

בית הספר "נוף השדות" הוא בי"ס יסודי עם 18 כיתות אם ובנוי ככפר של ביתנים התואם לסביבה הכפרית בה הוא נמצא.

בבית הספר 3 "בתי כיתות" הכוללים 6 כיתות אם כל אחת, מבנה מנהלה ומבנה משאבים הכולל ספרייה, מעבדה ואולם קטן לשיעורי תנועה.

כל "בית הכיתות" הוא אוטונומי ומתחלק לשני אגפים של 3 כיתות חד גיליות סביב מבואה רב תכליתית גדולה הנפתחת אל החצר.

הגיאומטריה של הכיתה הטרפזית אשר יצרנו בפרויקט קודם בלב השרון, מעבירה שטחים מיותרים מהאזור של המורה וכך גדל השטח המיועד לתלמידים. הכיתות עצמן פתוחות עם חלון למבואה המשותפת וכך ניתן לנהל למידה במקביל בכיתות ובמבואה.