בי"ס מקיף אופקים

מיקום הפרויקט - אופקים
היקף הפרויקט –7925 מ"ר
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אופקים

זוהי הצעה לתכנון בי"ס מקיף 36 כיתות באופקים.

להלן עקרונות התכנון:
בית הספר מחולק לשישה "בתי כיתות" חד גילאיים עם 6 כיתות כל אחד.
כל בית הוא אוטונומי עם שירותים, ממ"מ, חדרי עזר וחדר לרכז שכבה.

בלב "הבית" מבואה רב תכליתית ענקית אשר מאפשרת התכנסות, למידה חוץ כיתתית ושהייה בהפסקות.

ליצירת תחושה ביתית בבי"ס יש חשיבות גדולה לקשר עם חצר "פרטית" צמודה. במבנים בני 3 קומות, לעיתים נדירות הקשר הזה מתקיים. בתכנון שלנו יש קשר ישיר בין "בתי הכיתות" לחצר גם בקומת הקרקע וגם בקומה א'.

נוצר שילוב של יתרונות הבנייה בשלוש קומות מבלי לאבד את היתרונות של בנייה נמוכה יותר.

התוכנית מאד יעילה ובמקום בזבוז שטח על פרוזדורים, היא בנויה על מבואות רב תכליתיות בשטח כולל של 1500 מ"ר, המגדילות בהרבה את השטח השימושי בבית הספר.

כמו כן, במסגרת השטח המתוקצב, המבנה מספק כ – 350 מ"ר שטח נטו יותר מאשר הוגדר בפרוגרמה של משרד החינוך. המשמעות של הנ"ל היא הגדלה של כ – 40% בשטחים השימושיים של המבנה מבלי לייקר בכלל את המבנה כולו.

המבואות הענקיות בלב כל "בית כיתות" מאפשרות להכיל מערך חדשני של שיטות לימוד עם שילוב גמיש בין לימוד פרונטלי, לימוד יחידני ולימוד בקבוצות.

בית הספר פונה אל פינת הרחוב ויוצר רחבת כניסה נעימה הצופה אל הפארק מצפון, המגרש ממערב לביה"ס נועד למבנה ציבור חשוב ויחד עם ביה"ס והפארק יוצרים מוקד עניין עירוני חשוב.

בי"ס מקיף אופקים

מיקום הפרויקט - אופקים
היקף הפרויקט –7925 מ"ר
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית אופקים

זוהי הצעה לתכנון בי"ס מקיף 36 כיתות באופקים.

להלן עקרונות התכנון:
בית הספר מחולק לשישה "בתי כיתות" חד גילאיים עם 6 כיתות כל אחד.
כל בית הוא אוטונומי עם שירותים, ממ"מ, חדרי עזר וחדר לרכז שכבה.

בלב "הבית" מבואה רב תכליתית ענקית אשר מאפשרת התכנסות, למידה חוץ כיתתית ושהייה בהפסקות.

ליצירת תחושה ביתית בבי"ס יש חשיבות גדולה לקשר עם חצר "פרטית" צמודה. במבנים בני 3 קומות, לעיתים נדירות הקשר הזה מתקיים. בתכנון שלנו יש קשר ישיר בין "בתי הכיתות" לחצר גם בקומת הקרקע וגם בקומה א'.

נוצר שילוב של יתרונות הבנייה בשלוש קומות מבלי לאבד את היתרונות של בנייה נמוכה יותר.

התוכנית מאד יעילה ובמקום בזבוז שטח על פרוזדורים, היא בנויה על מבואות רב תכליתיות בשטח כולל של 1500 מ"ר, המגדילות בהרבה את השטח השימושי בבית הספר.

כמו כן, במסגרת השטח המתוקצב, המבנה מספק כ – 350 מ"ר שטח נטו יותר מאשר הוגדר בפרוגרמה של משרד החינוך. המשמעות של הנ"ל היא הגדלה של כ – 40% בשטחים השימושיים של המבנה מבלי לייקר בכלל את המבנה כולו.

המבואות הענקיות בלב כל "בית כיתות" מאפשרות להכיל מערך חדשני של שיטות לימוד עם שילוב גמיש בין לימוד פרונטלי, לימוד יחידני ולימוד בקבוצות.

בית הספר פונה אל פינת הרחוב ויוצר רחבת כניסה נעימה הצופה אל הפארק מצפון, המגרש ממערב לביה"ס נועד למבנה ציבור חשוב ויחד עם ביה"ס והפארק יוצרים מוקד עניין עירוני חשוב.