בי"ס יסודי 2 – אורנית

מיקום הפרויקט - אורנית
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – ישוב אורנית

ביה"ס היסודי כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות עם שש כיתות אם בכל בית.

בתי הכיתות מתוכננים בשלוש קומות צמודים לטופוגרפיה התלולה של המגרש ומאפשרים לכל אחד מבתי הכיתות קשר ישיר לחצר שלידו.

העיצוב בהתאם לעיצוב של השכונה בו ממוקם ביה"ס.

בי"ס יסודי 2 – אורנית

מיקום הפרויקט - אורנית
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – ישוב אורנית

ביה"ס היסודי כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות עם שש כיתות אם בכל בית.

בתי הכיתות מתוכננים בשלוש קומות צמודים לטופוגרפיה התלולה של המגרש ומאפשרים לכל אחד מבתי הכיתות קשר ישיר לחצר שלידו.

העיצוב בהתאם לעיצוב של השכונה בו ממוקם ביה"ס.