בי"ס תיכון "רבין" - מצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ -4400 מ"ר
שנת הקמה - 1991-2004
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

בי"ס "רבין" במצפה רמון נבנה כפרויקט ניסיוני בשיטת חדרי מקצוע. שיטה זו המקובלת בעולם, מבוססת על כך שהתלמידים באים לחדרים המיועדים לכל מקצוע, במקום שהמורים המקצועיים באים לכיתת האם כמקובל בישראל.

בית הספר בנוי מאגף כניסה, ארבעה אגפי חדרי מקצוע עם חצר פנימית ביניהם ואגף נוסף עם חדרי טכנולוגיה ואולם קטן המגדיר חצר פנימית נוספת.

אגף כניסה כולל מבואת כניסה, מנהלה וספרייה ובקומה התחתונה קפיטריה הנפתחת לחצר פנימית.

ביה"ס משתלב מצוין בסביבה גם במבנהו המדורג וגם בשימוש באבן הלקט המקומית לחיפוי הקירות.

בי"ס תיכון "רבין" - מצפה רמון

מיקום הפרויקט - מצפה רמון
היקף הפרויקט – כ -4400 מ"ר
שנת הקמה - 1991-2004
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית מצפה רמון

בי"ס "רבין" במצפה רמון נבנה כפרויקט ניסיוני בשיטת חדרי מקצוע. שיטה זו המקובלת בעולם, מבוססת על כך שהתלמידים באים לחדרים המיועדים לכל מקצוע, במקום שהמורים המקצועיים באים לכיתת האם כמקובל בישראל.

בית הספר בנוי מאגף כניסה, ארבעה אגפי חדרי מקצוע עם חצר פנימית ביניהם ואגף נוסף עם חדרי טכנולוגיה ואולם קטן המגדיר חצר פנימית נוספת.

אגף כניסה כולל מבואת כניסה, מנהלה וספרייה ובקומה התחתונה קפיטריה הנפתחת לחצר פנימית.

ביה"ס משתלב מצוין בסביבה גם במבנהו המדורג וגם בשימוש באבן הלקט המקומית לחיפוי הקירות.