בי"ס יסודי אל רחמה - רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט – כ-2200 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2001
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

לבית הספר אל רחמה ברהט פרוגרמה של בית יסודי 18 כיתות בתוספת 3 גני ילדים.

ביה"ס פותר בצורה מקורית את הדילמה האופיינית בין רצון לתת לביה"ס מקום חשוב על הרחוב עירוני הראשי לבין בעיות הבטיחות שזה יוצר.

הפתרון שלנו הוא להעמיד את ביה"ס בראש הגבעה, כשהוא נוכח מאד ברחוב הראשי ולהוביל אליו את התלמידים מרחוב צדדי ובטוח יותר.

דרך נתיב המוגדר על ידי שלושת גני הילדים, התלמיד מגיע עם אחיו הצעירים, משאיר אותם בגני הילדים וממשיך לבית הספר.

ביה"ס מעוצב בסגנון מודרני ומתחבר לתרבות המקומית, דרך הקווים המעוגלים המתכתבים עם עולם התרבות המוסלמי.

בי"ס יסודי אל רחמה - רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט – כ-2200 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2001
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

לבית הספר אל רחמה ברהט פרוגרמה של בית יסודי 18 כיתות בתוספת 3 גני ילדים.

ביה"ס פותר בצורה מקורית את הדילמה האופיינית בין רצון לתת לביה"ס מקום חשוב על הרחוב עירוני הראשי לבין בעיות הבטיחות שזה יוצר.

הפתרון שלנו הוא להעמיד את ביה"ס בראש הגבעה, כשהוא נוכח מאד ברחוב הראשי ולהוביל אליו את התלמידים מרחוב צדדי ובטוח יותר.

דרך נתיב המוגדר על ידי שלושת גני הילדים, התלמיד מגיע עם אחיו הצעירים, משאיר אותם בגני הילדים וממשיך לבית הספר.

ביה"ס מעוצב בסגנון מודרני ומתחבר לתרבות המקומית, דרך הקווים המעוגלים המתכתבים עם עולם התרבות המוסלמי.