בי"ס יסודי – רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

ביה"ס העגול ברהט כולל 12 כיתות ג' – ו'' ותשע כיתות גן –א' –ב'.

החטיבה הצעירה המעוגלת ובתי הכיתות מגדירים חצר עגולה במפלס העליון של בית הספר.
בתי הכיתות בנויים בשתי קומות עם כניסה מהחצר העליונה וחלל דו קומתי משותף.

בי"ס יסודי – רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

ביה"ס העגול ברהט כולל 12 כיתות ג' – ו'' ותשע כיתות גן –א' –ב'.

החטיבה הצעירה המעוגלת ובתי הכיתות מגדירים חצר עגולה במפלס העליון של בית הספר.
בתי הכיתות בנויים בשתי קומות עם כניסה מהחצר העליונה וחלל דו קומתי משותף.