בי"ס לחינוך מיוחד "אל חנאן" - רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט – כ-2200 מ"ר
שנת הקמה - 2001-2002
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

ביה"ס "אל חנאן" ברהט, נועד לילדים מגיל 6 עד 21 עם פיגור קשה. ביה"ס מחולק ל-3 מקבצים בני 3 כיתות כל אחד, עם חלל מרכזי משותף.

לכל מקבץ חצר משלו.
לאורך כל ביה"ס "רחוב" ראשי אשר לאורכו ממוקמים חדרי הספח למיניהם. "הרחוב" הראשי מחבר את שלושת מקבצי הכיתות.

האדריכלות רכה ומעוגלת כדי ליצור אוירה חמימה לילדים קשי יום אלה.

בי"ס לחינוך מיוחד "אל חנאן" - רהט

מיקום הפרויקט - רהט
היקף הפרויקט – כ-2200 מ"ר
שנת הקמה - 2001-2002
מזמין הפרויקט – עיריית רהט

ביה"ס "אל חנאן" ברהט, נועד לילדים מגיל 6 עד 21 עם פיגור קשה. ביה"ס מחולק ל-3 מקבצים בני 3 כיתות כל אחד, עם חלל מרכזי משותף.

לכל מקבץ חצר משלו.
לאורך כל ביה"ס "רחוב" ראשי אשר לאורכו ממוקמים חדרי הספח למיניהם. "הרחוב" הראשי מחבר את שלושת מקבצי הכיתות.

האדריכלות רכה ומעוגלת כדי ליצור אוירה חמימה לילדים קשי יום אלה.