בית מגורים ברמת מודיעין

מיקום הפרויקט - רמת מודיעין
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

40 יחידות דיור בבתים תלת קומתיים. לדירות התחתונות חצר צמודה ולעליונות מרפסת גג.

בית מגורים ברמת מודיעין

מיקום הפרויקט - רמת מודיעין
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

40 יחידות דיור בבתים תלת קומתיים. לדירות התחתונות חצר צמודה ולעליונות מרפסת גג.