בי"ס לחינוך מיוחד גן חק"ל רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – כ – 1700 מ"ר
שנת הקמה - שלב אחרון 2021
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

בית הספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל ברמלה, כולל 10 כיתות אם לילדים מגיל 6 עד 21.
בכניסה למבנה מבואה המובילה לאולם קטן למנהלה, לחדר מורים ולקולונדה של החצר הפנימית במרכז ביה"ס.

מסביב לקולונדה ממוקמים חדרי הספח למיניהם והוא מוביל אל שלושה בתי כיתות – שניים של 4 כיתות אם ואחד של שניים.

מאחר וביה"ס הוא חד קומתי ויושב על הקרקע, הקשר של בתי הכיתות לחצר מידי.

החצר הפנימית עם הצללה מתאימה תהיה אידיאלית להתכנסויות ובילוי זמן בהפסקות.

בי"ס לחינוך מיוחד גן חק"ל רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – כ – 1700 מ"ר
שנת הקמה - שלב אחרון 2021
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

בית הספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל ברמלה, כולל 10 כיתות אם לילדים מגיל 6 עד 21.
בכניסה למבנה מבואה המובילה לאולם קטן למנהלה, לחדר מורים ולקולונדה של החצר הפנימית במרכז ביה"ס.

מסביב לקולונדה ממוקמים חדרי הספח למיניהם והוא מוביל אל שלושה בתי כיתות – שניים של 4 כיתות אם ואחד של שניים.

מאחר וביה"ס הוא חד קומתי ויושב על הקרקע, הקשר של בתי הכיתות לחצר מידי.

החצר הפנימית עם הצללה מתאימה תהיה אידיאלית להתכנסויות ובילוי זמן בהפסקות.