בי"ס תיכון מקיף רמלה מערב – רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – 11,200 מ"ר
שנת הקמה - 2019-2022
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

ביה"ס התיכון המקיף ברמלה מערב על 48 הכיתות שלו, בנוי באופן קומפקטי בשלוש קומות, כדי לעמוד באילוצי המגרש.

כדי לפצות על אובדן הקשר הישיר אל החצר, יצרנו 6 בתי כיתות עם 8 כיתות כ"א עם מרחב משותף ענק המאפשר התכנסות , לימוד יחידני ושהייה בהפסקות.

הכניסה למבנה מרשימה עם אטריום בגובה 3 קומות אשר מוביל לחצר הפנימית הגדולה המאירה את כל המרחבים המשותפים שלח בתי הכיתות ואת המעברים אליהם.

המבנה בנוי כך שניתן לפתוח את הקירות בין הכיתות לבין המבואה ולקיים קשר ויזואלי ביניהם לצורך ניצול המבואה ללימוד מתואם עם המורים/ות בכיתות עצמן.

ביה"ס בנוי מאגף כיתות ואגף מעבדות כ"א בין שלוש קומות כך שלכל קומת כיתות יש אגף מעבדות במפלס שלו. אגף המעבדות סובב אף הוא פטיו המאיר אותו מפנים.

בי"ס תיכון מקיף רמלה מערב – רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – 11,200 מ"ר
שנת הקמה - 2019-2022
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

ביה"ס התיכון המקיף ברמלה מערב על 48 הכיתות שלו, בנוי באופן קומפקטי בשלוש קומות, כדי לעמוד באילוצי המגרש.

כדי לפצות על אובדן הקשר הישיר אל החצר, יצרנו 6 בתי כיתות עם 8 כיתות כ"א עם מרחב משותף ענק המאפשר התכנסות , לימוד יחידני ושהייה בהפסקות.

הכניסה למבנה מרשימה עם אטריום בגובה 3 קומות אשר מוביל לחצר הפנימית הגדולה המאירה את כל המרחבים המשותפים שלח בתי הכיתות ואת המעברים אליהם.

המבנה בנוי כך שניתן לפתוח את הקירות בין הכיתות לבין המבואה ולקיים קשר ויזואלי ביניהם לצורך ניצול המבואה ללימוד מתואם עם המורים/ות בכיתות עצמן.

ביה"ס בנוי מאגף כיתות ואגף מעבדות כ"א בין שלוש קומות כך שלכל קומת כיתות יש אגף מעבדות במפלס שלו. אגף המעבדות סובב אף הוא פטיו המאיר אותו מפנים.