בי"ס תיכון ג'ואריש - רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – כ -5,300 מ"ר
שנת הקמה - 2018
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

בי"ס תיכון ג'ואריש ברמלה כולל 3 בתי כיתות דו קומתיים עם שמונה כיתות כ"א.

בי"ס תיכון ג'ואריש ברמלה הוא מבנה דו קומתי הבנוי סביב חצר פנימית גדולה המוקפת בקולונדה.

את החצר מקיפים מצפון אגף הכניסה הכולל מבואה דו קומתית עם מנהלה ואולם ל -200 צופים בקומת הקרקע ובקומה העליונה ספריה.

בצידה המערבי של החצר ממוקם אגף המדעים הכולל טכנולוגיה ומעבדות בשתי הקומות.

ממזרח ומדרום נמצאים שלושה בתי כיתות דו קומתיים עם 4 כיתות בקומה, סה"כ שמונה כיתות בכל בית ועשרים וארבע כיתות בכל ביה"ס. במרכז כל בית כיתות מבואה גדולה דו קומתית אשר נפתחת בקומת הקרקע אל חצר צמודה.

בי"ס תיכון ג'ואריש - רמלה

מיקום הפרויקט - רמלה
היקף הפרויקט – כ -5,300 מ"ר
שנת הקמה - 2018
מזמין הפרויקט – עיריית רמלה

בי"ס תיכון ג'ואריש ברמלה כולל 3 בתי כיתות דו קומתיים עם שמונה כיתות כ"א.

בי"ס תיכון ג'ואריש ברמלה הוא מבנה דו קומתי הבנוי סביב חצר פנימית גדולה המוקפת בקולונדה.

את החצר מקיפים מצפון אגף הכניסה הכולל מבואה דו קומתית עם מנהלה ואולם ל -200 צופים בקומת הקרקע ובקומה העליונה ספריה.

בצידה המערבי של החצר ממוקם אגף המדעים הכולל טכנולוגיה ומעבדות בשתי הקומות.

ממזרח ומדרום נמצאים שלושה בתי כיתות דו קומתיים עם 4 כיתות בקומה, סה"כ שמונה כיתות בכל בית ועשרים וארבע כיתות בכל ביה"ס. במרכז כל בית כיתות מבואה גדולה דו קומתית אשר נפתחת בקומת הקרקע אל חצר צמודה.