מסוף נהר הירדן – אולם יוצאים

מיקום הפרויקט - על הירדן ליד מעוז חיים
היקף הפרויקט – כ -1400 מ"ר
שנת הקמה - 2002-2004
מזמין הפרויקט – רשות שדות התעופה

מסוף נהר הירדן תוכנן למעבר מישראל לירדן.

המסוף כולל אולם גדול וחדרים לביקורת דרכונים ושהיית היוצאים.

מסוף נהר הירדן – אולם יוצאים

מיקום הפרויקט - על הירדן ליד מעוז חיים
היקף הפרויקט – כ -1400 מ"ר
שנת הקמה - 2002-2004
מזמין הפרויקט – רשות שדות התעופה

מסוף נהר הירדן תוכנן למעבר מישראל לירדן.

המסוף כולל אולם גדול וחדרים לביקורת דרכונים ושהיית היוצאים.