בי"ס יסודי "אלמוסתקבל" – שגב שלום

מיקום הפרויקט שגב שלום
היקף הפרויקט – כ -2400 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2001
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית שגב שלום

ביה"ס היסודי אלמוסתקבל בשגב שלום בנוי משלושה בתי כיתות דו קומתיים הכוללים 6 כיתות כל אחד.

בתי הכיתות יוצרים קשת גדולה המגדירה את חצר ביה"ס.
מבנה המנהלה העגול מוצב בחצר בצורה המדגישה את חשיבותו ומרכזיותו לבית הספר.

בי"ס יסודי "אלמוסתקבל" – שגב שלום

מיקום הפרויקט שגב שלום
היקף הפרויקט – כ -2400 מ"ר
שנת הקמה - 1998-2001
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית שגב שלום

ביה"ס היסודי אלמוסתקבל בשגב שלום בנוי משלושה בתי כיתות דו קומתיים הכוללים 6 כיתות כל אחד.

בתי הכיתות יוצרים קשת גדולה המגדירה את חצר ביה"ס.
מבנה המנהלה העגול מוצב בחצר בצורה המדגישה את חשיבותו ומרכזיותו לבית הספר.