הצללת מגרש ספורט

מיקום הפרויקט - כל הארץ
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מפעל הפיס

מדובר בתכנון 3 אבי טיפוס של קירוי מגרשי ספורט אשר בוצעו בכל הארץ במימון מפעל הפיס.

הצללת מגרש ספורט

מיקום הפרויקט - כל הארץ
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מפעל הפיס

מדובר בתכנון 3 אבי טיפוס של קירוי מגרשי ספורט אשר בוצעו בכל הארץ במימון מפעל הפיס.