בי"ס יסודי "רעים" – שמשית

מיקום הפרויקט - שמשית
היקף הפרויקט – כ – 2200 מ"ר
שנת הקמה - 2000-2005
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית עמק יזרעאל

בבית ספר יסודי "רעים" בשמשית 18 כיתות אם והוא ממוקם על גבעה בכניסה ליישוב.

המייחד את בית הספר הוא השימוש בשיטת המניפה אשר יצרנו לראשונה בפרויקט זה.

הייחוד בשיטת המניפה הוא שבטופוגרפיה משופעת שלושת מקבצי הכיתות בשלוש קומות, יוצאים ממרכז תלת ממדי אחד ונפתחים מהעבר השני לחצר פרטית לכל מקבץ הכיתות במפלס שלו.

בשיטה זו נחסך שטח רב של מעברים, מאחר והחיבור של כל מקבץ למרכז הוא מידי. יתרון נוסף לשיטת המניפה הוא בדרך הטובה שהמבנה נאחז בטופוגרפיה ומקוריותו העיצובית.

בי"ס יסודי "רעים" – שמשית

מיקום הפרויקט - שמשית
היקף הפרויקט – כ – 2200 מ"ר
שנת הקמה - 2000-2005
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית עמק יזרעאל

בבית ספר יסודי "רעים" בשמשית 18 כיתות אם והוא ממוקם על גבעה בכניסה ליישוב.

המייחד את בית הספר הוא השימוש בשיטת המניפה אשר יצרנו לראשונה בפרויקט זה.

הייחוד בשיטת המניפה הוא שבטופוגרפיה משופעת שלושת מקבצי הכיתות בשלוש קומות, יוצאים ממרכז תלת ממדי אחד ונפתחים מהעבר השני לחצר פרטית לכל מקבץ הכיתות במפלס שלו.

בשיטה זו נחסך שטח רב של מעברים, מאחר והחיבור של כל מקבץ למרכז הוא מידי. יתרון נוסף לשיטת המניפה הוא בדרך הטובה שהמבנה נאחז בטופוגרפיה ומקוריותו העיצובית.