כפר נוער למנהיגות בדואית "כוכבי המדבר"

מיקום הפרויקט -
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עמותת כוכבי המדבר

זוהי הצעה לכפר נוער לטיפול מנהיגות בדואית הכוללת בית ספר, חממה למנהיגות בדואית, סדנאות, חדרים למפגש בוגרים, חדר אוכל ומטבח, משרדים, ספריה , מוזיאון אודיטוריום, מגורים לסגל ופנימיה, אולם ספורט ומגרשים, בריכת שחיה, חווה חקלאית ופנימייה.

כפר נוער למנהיגות בדואית "כוכבי המדבר"

מיקום הפרויקט -
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עמותת כוכבי המדבר

זוהי הצעה לכפר נוער לטיפול מנהיגות בדואית הכוללת בית ספר, חממה למנהיגות בדואית, סדנאות, חדרים למפגש בוגרים, חדר אוכל ומטבח, משרדים, ספריה , מוזיאון אודיטוריום, מגורים לסגל ופנימיה, אולם ספורט ומגרשים, בריכת שחיה, חווה חקלאית ופנימייה.