בית טלרנט – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – ענת טלרנט

הפרויקט הוא בית מגורים עבור משפחת טרלנט ברמת אביב הישנה, תוך שמירה על סגנון הבנייה האופייני לשכונה.

בית טלרנט – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – ענת טלרנט

הפרויקט הוא בית מגורים עבור משפחת טרלנט ברמת אביב הישנה, תוך שמירה על סגנון הבנייה האופייני לשכונה.