בי"ס יסודי וחטיבה צעירה המשתלה -
תל אביב


מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ביה"ס וחטיבה צעירה בשכונת המשתלה בתל אביב, בנוי משני בתי כיתות של שש כיתות כל אחד, חטיבה צעירה של שש כיתות גן – א' ובית כיתות ב' לידו.

ביה"ס בנוי כמערך של חצרות ורחבות פתוחות המובילות אל בתי הכיתות.
בתי הכיתות בנויים עפ"י העיקרון שביצענו בבית הספר הפתוח בזכרון יעקב עם 6 כיתות הפתוחות לחלל משותף.

ככלל בית הספר בנוי כריקמה ספוגית של חללים פתוחים וסגורים עם קשר הדוק בין החוץ לפנים ובין הילדים לחצרות.

בי"ס יסודי וחטיבה צעירה המשתלה -
תל אביב


מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ביה"ס וחטיבה צעירה בשכונת המשתלה בתל אביב, בנוי משני בתי כיתות של שש כיתות כל אחד, חטיבה צעירה של שש כיתות גן – א' ובית כיתות ב' לידו.

ביה"ס בנוי כמערך של חצרות ורחבות פתוחות המובילות אל בתי הכיתות.
בתי הכיתות בנויים עפ"י העיקרון שביצענו בבית הספר הפתוח בזכרון יעקב עם 6 כיתות הפתוחות לחלל משותף.

ככלל בית הספר בנוי כריקמה ספוגית של חללים פתוחים וסגורים עם קשר הדוק בין החוץ לפנים ובין הילדים לחצרות.