בית מגורים ל"נתנאל" – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – חברת נתנאל בע"מ

בית מגורים בתל אביב

בית מגורים ל"נתנאל" – תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – חברת נתנאל בע"מ

בית מגורים בתל אביב