מלונית לחיילים ברחוב פנקס תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1998 -
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

ברחוב פנקס מול בית החייל הקיים, תכננו מבנה המשלב מלונית לחיילים ואת משרדי האגודה. לבקשת עיריית ת"א נדרשנו להרחיב את התכנון בהמשך עד לפינת רחוב וייצמן.

החלק המזרחי של הפרויקט כולל את המבנה המשלב מלונית לחיילים מעל למשרדי האגודה למען החייל כאשר ממנו מערבה עד לפינת וייצמן, תכננו הצעה עקרונית למבנה ציבורי.

מלונית לחיילים ברחוב פנקס תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט –
שנת הקמה - 1998 -
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

ברחוב פנקס מול בית החייל הקיים, תכננו מבנה המשלב מלונית לחיילים ואת משרדי האגודה. לבקשת עיריית ת"א נדרשנו להרחיב את התכנון בהמשך עד לפינת רחוב וייצמן.

החלק המזרחי של הפרויקט כולל את המבנה המשלב מלונית לחיילים מעל למשרדי האגודה למען החייל כאשר ממנו מערבה עד לפינת וייצמן, תכננו הצעה עקרונית למבנה ציבורי.