מלונית לחיילים רמת אביב תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט – כ – 8200 מ"ר
שנת הקמה - 2001-
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

המלונית לחיילים ברמת אביב היא פרויקט נוסף מסוגו שתכננו עבור האגודה למען החייל.
בקומת הכניסה משרדים, מועדון וכיתות לימוד.

בקומות א-ד 20 חדרים ובקומות ה – ו 8 חדרים בקומה, סה"כ 96 חדרים.

חלק מהחדרים מיועדים ל4 חיילים וחלקם לשניים.

הגאומטריה של החצר מבוססת על החדרים שתכננו בזמנו בבית פלדמן בנתניה אשר מקנים סוג של פרטיות למיטות, כל אחת בפינה משלה.

מלונית לחיילים רמת אביב תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט – כ – 8200 מ"ר
שנת הקמה - 2001-
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

המלונית לחיילים ברמת אביב היא פרויקט נוסף מסוגו שתכננו עבור האגודה למען החייל.
בקומת הכניסה משרדים, מועדון וכיתות לימוד.

בקומות א-ד 20 חדרים ובקומות ה – ו 8 חדרים בקומה, סה"כ 96 חדרים.

חלק מהחדרים מיועדים ל4 חיילים וחלקם לשניים.

הגאומטריה של החצר מבוססת על החדרים שתכננו בזמנו בבית פלדמן בנתניה אשר מקנים סוג של פרטיות למיטות, כל אחת בפינה משלה.