בית החייל תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט –כ - 2000 מ"ר
שנת הקמה - 1959-1965
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

שמעון פובזנר זכה בהתחרות אדריכלים גדולה, לתכנן את בית החייל בת"א.

הצניעות והפשטות האלגנטיות של המבנה קנתה את לב השופטים.

אופייני הוא הפתרון של האודיטוריום אשר נחפר לתוך האדמה וכך שחרר את שאר הבניין לפתרון פשוט ונקי במיוחד.

בית החייל תל אביב

מיקום הפרויקט - תל אביב
היקף הפרויקט –כ - 2000 מ"ר
שנת הקמה - 1959-1965
מזמין הפרויקט – האגודה למען החייל

שמעון פובזנר זכה בהתחרות אדריכלים גדולה, לתכנן את בית החייל בת"א.

הצניעות והפשטות האלגנטיות של המבנה קנתה את לב השופטים.

אופייני הוא הפתרון של האודיטוריום אשר נחפר לתוך האדמה וכך שחרר את שאר הבניין לפתרון פשוט ונקי במיוחד.