בי"ס יסודי "אור תורה" – תל-מונד

מיקום הפרויקט - תל-מונד
היקף הפרויקט – כ -2000 מ"ר
שנת הקמה - 2012-2015
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית תל-מונד

בית ספר "אור תורה": בתל-מונד כולל 12 כיתות אם בשני בתי כיתות עם שש כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות כניסה משלו המוביל למבואה גדולה ומוארת אשר מובילה גם לחצר מצידו השני של בית הכיתות.

כיתות הלימוד בבית הספר טרפזיות עפ"י התבנית שיצרנו קודם לכן בבי"ס לב הפרדס בלב השרון. הרעיון הוא להקטין את השטח הגדול מדי שיש למורה בכיתה מלבנית רגילה ולהעניק אותו לתלמידים לפינות למידה ולצרכים אחרים.

לכל כיתה בבית הספר יציאה פרטית לחצר צמודה המנוצלת ללמידה ולצרכים אחרים. המנהלה ממוקמת אל מול הכניסה במרכז ביה"ס ונהנית ממבואה נוחה וגישה מידית לבתי הכיתות.

בי"ס יסודי "אור תורה" – תל-מונד

מיקום הפרויקט - תל-מונד
היקף הפרויקט – כ -2000 מ"ר
שנת הקמה - 2012-2015
מזמין הפרויקט – מועצה מקומית תל-מונד

בית ספר "אור תורה": בתל-מונד כולל 12 כיתות אם בשני בתי כיתות עם שש כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות כניסה משלו המוביל למבואה גדולה ומוארת אשר מובילה גם לחצר מצידו השני של בית הכיתות.

כיתות הלימוד בבית הספר טרפזיות עפ"י התבנית שיצרנו קודם לכן בבי"ס לב הפרדס בלב השרון. הרעיון הוא להקטין את השטח הגדול מדי שיש למורה בכיתה מלבנית רגילה ולהעניק אותו לתלמידים לפינות למידה ולצרכים אחרים.

לכל כיתה בבית הספר יציאה פרטית לחצר צמודה המנוצלת ללמידה ולצרכים אחרים. המנהלה ממוקמת אל מול הכניסה במרכז ביה"ס ונהנית ממבואה נוחה וגישה מידית לבתי הכיתות.