קריית חינוך לחינוך מיוחד - תל שבע

מיקום הפרויקט - תל שבע
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 2010-
מזמין הפרויקט – מועצת תל שבע

קרית החינוך לחינוך מיוחד בתל שבע, נולדה כיוזמה של הזוג מיקי וציפי קרפלוס אשר זיהו את המחסור במוסדות מתקדמים לחינוך מיוחד במגזר הבדואי והצליחו להפוך את זה לפרויקט ריאלי.

לצורך תכנון הקריה אורגנה תחרות אדריכלים המנוסים בתכנון מבני חינוך בה זכינו במקום הראשון ובזכות לתכנן את הפרויקט.

הקריה כוללת מוסדות חינוך מיוחד לכל הגילאים ממעונות יום ועד בתי ספר תיכוניים. בנוסף לכך, מתוכנן מבנה המרכז את הטיפול המקצועי בבעיות נפשיות ורפואיות של הילדים, מרכז ספורט הכולל אולם ומגרש ספורט, חווה חקלאית המותאמת לצרכי הילדים, מבנה לפיתוח היצירתיות של הילידים ומרכז פיסג"ה המתמחה בחינוך המיוחד.

במרכז הקריה פארק גדול המשותף לכל הקריה.

קריית חינוך לחינוך מיוחד - תל שבע

מיקום הפרויקט - תל שבע
היקף הפרויקט -
שנת הקמה - 2010-
מזמין הפרויקט – מועצת תל שבע

קרית החינוך לחינוך מיוחד בתל שבע, נולדה כיוזמה של הזוג מיקי וציפי קרפלוס אשר זיהו את המחסור במוסדות מתקדמים לחינוך מיוחד במגזר הבדואי והצליחו להפוך את זה לפרויקט ריאלי.

לצורך תכנון הקריה אורגנה תחרות אדריכלים המנוסים בתכנון מבני חינוך בה זכינו במקום הראשון ובזכות לתכנן את הפרויקט.

הקריה כוללת מוסדות חינוך מיוחד לכל הגילאים ממעונות יום ועד בתי ספר תיכוניים. בנוסף לכך, מתוכנן מבנה המרכז את הטיפול המקצועי בבעיות נפשיות ורפואיות של הילדים, מרכז ספורט הכולל אולם ומגרש ספורט, חווה חקלאית המותאמת לצרכי הילדים, מבנה לפיתוח היצירתיות של הילידים ומרכז פיסג"ה המתמחה בחינוך המיוחד.

במרכז הקריה פארק גדול המשותף לכל הקריה.