בתי ספר תיכוניים לחינוך מיוחד – קריית חינוך תל שבע

מיקום הפרויקט - תל שבע
היקף הפרויקט – 5000 מ"ר
שנת הקמה - 2022-
מזמין הפרויקט – מועצת תל שבע

בתי הספר התיכוניים לחינוך מיוחד בקריה לחינוך מיוחד בתל שבע, כוללים כל אחד 12 כיתות אם בשלושה בתים של ארבע כיתות כל אחד. במרכז כל בי"ס מבואה ענקית של כ -330 מ"ר ממנה נכנסים למבואות בנות כ – 110 מ"ר של כל בית כיתות המוליכות לכיתות עצמן. בין כל שתי כיתות יש חדר סגל ולכל בית כיתות שירותים משלו, לכל כיתה יש חצר צמודה ומוצלת, אלמנט המאפיין את הקריה כולה. המבואות של בתי הכיתות והמבואה הראשית מוארות היטב על ידי חצרות פנימיות ועל ידי חלונות עליונים.

בכניסה לביה"ס ממוקמת המנהלה שלו. את שני בתי הספר מחבר מעבר אשר לאורכו נמצאים חדרי ספח שונים המגיעים לחלק המשותף לשני בתי הספר הכולל את האודיטוריום, מטבח החימום והמטבח הלימודי והקפיטריה.

בתי ספר תיכוניים לחינוך מיוחד – קריית חינוך תל שבע

מיקום הפרויקט - תל שבע
היקף הפרויקט – 5000 מ"ר
שנת הקמה - 2022-
מזמין הפרויקט – מועצת תל שבע

בתי הספר התיכוניים לחינוך מיוחד בקריה לחינוך מיוחד בתל שבע, כוללים כל אחד 12 כיתות אם בשלושה בתים של ארבע כיתות כל אחד. במרכז כל בי"ס מבואה ענקית של כ -330 מ"ר ממנה נכנסים למבואות בנות כ – 110 מ"ר של כל בית כיתות המוליכות לכיתות עצמן. בין כל שתי כיתות יש חדר סגל ולכל בית כיתות שירותים משלו, לכל כיתה יש חצר צמודה ומוצלת, אלמנט המאפיין את הקריה כולה. המבואות של בתי הכיתות והמבואה הראשית מוארות היטב על ידי חצרות פנימיות ועל ידי חלונות עליונים.

בכניסה לביה"ס ממוקמת המנהלה שלו. את שני בתי הספר מחבר מעבר אשר לאורכו נמצאים חדרי ספח שונים המגיעים לחלק המשותף לשני בתי הספר הכולל את האודיטוריום, מטבח החימום והמטבח הלימודי והקפיטריה.