התאטרון הלאומי של יפן -טוקיו

מיקום הפרויקט - טוקיו
היקף הפרויקט –
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ההצעה שלנו לתחרות בינלאומית לתאטרון הלאומי של יפן, מבוססת על שני עקרונות. שני האולמות פונים אחד לשני ומאפשרים לבמות של שניהם לנצל את המשאבים המשותפים.

העיקרון השני הוא שניתן לעבור מצד אחד של הקומפלקס לצידו השני ולנצל זאת לרחוב פנימי החוצה את מבנה התאטרון.

עיצוב המבנה מושפע במידה רבה מעולם העיצוב היפני.

התאטרון הלאומי של יפן -טוקיו

מיקום הפרויקט - טוקיו
היקף הפרויקט –
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט –

ההצעה שלנו לתחרות בינלאומית לתאטרון הלאומי של יפן, מבוססת על שני עקרונות. שני האולמות פונים אחד לשני ומאפשרים לבמות של שניהם לנצל את המשאבים המשותפים.

העיקרון השני הוא שניתן לעבור מצד אחד של הקומפלקס לצידו השני ולנצל זאת לרחוב פנימי החוצה את מבנה התאטרון.

עיצוב המבנה מושפע במידה רבה מעולם העיצוב היפני.