בי"ס תיכון ע"ש טמן - צפת

מיקום הפרויקט - צפת
היקף הפרויקט – כ -5000 מ"ר
שנת הקמה - 1968-1977
מזמין הפרויקט – משרד החינוך

בית הספר כולל לימודים עיוניים וסדנאות טכנולוגיות. בהמשך לבי"ס ליד"ה גם ביה"ס ע"ש טמן מתוכנן ומעוצב על פי אגפיו הפונקציונליים, הממוקמים מסביב לחצר פנימית עם אמפיתאטרון.

האגף המרכזי כולל את המנהלה, הספרייה, חד"א ופונקציות משותפות אחרות. האגף המערבי כולל את כיתות הלימוד. האגף המזרחי כולל את הסדנאות ואולם ההתעמלות הסוגר את החצר הפנימית מדרום. המבנה מעוצב באופן המשתלב נפלא בסביבה ובטופוגרפיה במבנה המדורג ובחיפוי אבן הלקט המקומית.

בי"ס תיכון ע"ש טמן - צפת

מיקום הפרויקט - צפת
היקף הפרויקט – כ -5000 מ"ר
שנת הקמה - 1968-1977
מזמין הפרויקט – משרד החינוך

בית הספר כולל לימודים עיוניים וסדנאות טכנולוגיות. בהמשך לבי"ס ליד"ה גם ביה"ס ע"ש טמן מתוכנן ומעוצב על פי אגפיו הפונקציונליים, הממוקמים מסביב לחצר פנימית עם אמפיתאטרון.

האגף המרכזי כולל את המנהלה, הספרייה, חד"א ופונקציות משותפות אחרות. האגף המערבי כולל את כיתות הלימוד. האגף המזרחי כולל את הסדנאות ואולם ההתעמלות הסוגר את החצר הפנימית מדרום. המבנה מעוצב באופן המשתלב נפלא בסביבה ובטופוגרפיה במבנה המדורג ובחיפוי אבן הלקט המקומית.