בי"ס יסודי "אבו כף" – אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בי"ס "אבו כף" באום בטין כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות אם כל אחד.

במרכז בית הספר נמצא מבנה הכניסה, ההנהלה, חדר המורים והספרייה.

מן הכניסה נכנסים ל"רחוב הראשי" של בית הספר המוביל לכל אורך בית הספר ומוצל לכל אורכו.

בשיטה הזאת אנו חוסכים את שטח הפרוזדורים ומאפשרים להעניק לבתי הכיתות מבואות רב תכליתיות גדולות.

משרד מנהל בית הספר בולט "לרחוב הראשי" וכך ניתנת לו האפשרות להשגיח בקלות על הנעשה בבית ספרו.

בי"ס יסודי "אבו כף" – אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בי"ס "אבו כף" באום בטין כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות אם כל אחד.

במרכז בית הספר נמצא מבנה הכניסה, ההנהלה, חדר המורים והספרייה.

מן הכניסה נכנסים ל"רחוב הראשי" של בית הספר המוביל לכל אורך בית הספר ומוצל לכל אורכו.

בשיטה הזאת אנו חוסכים את שטח הפרוזדורים ומאפשרים להעניק לבתי הכיתות מבואות רב תכליתיות גדולות.

משרד מנהל בית הספר בולט "לרחוב הראשי" וכך ניתנת לו האפשרות להשגיח בקלות על הנעשה בבית ספרו.