בי"ס יסודי "אלסנאבל" -אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט –
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בי"ס אל סנאבל באום בטין כולל 16 כיתות אם בארבעה בתי כיתות עם 4 כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות שירותים משלה ומבואה רב תכליתית גדולה.

במרכז בית הספר נמצאת מבואת הכניסה והמנהלה.

כדי להתמודד עם המחסור בשטח בנייה ביה"ס מתוכנן עפ"י העקרון של הפיכת הטרה לנטו.

הציר הראשי של ביה"ס איננו מסדרון בנוי ועל כן אינו נחשב בשטח ביה"ס, אך צורתו וממדיו הופכת אותו לחלק בלתי נפרד מן המבנה ובעזרת הצללה הוא הופך לשטח נטו לכל דבר.

בי"ס יסודי "אלסנאבל" -אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט –
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בי"ס אל סנאבל באום בטין כולל 16 כיתות אם בארבעה בתי כיתות עם 4 כיתות בכל אחד.

לכל בית כיתות שירותים משלה ומבואה רב תכליתית גדולה.

במרכז בית הספר נמצאת מבואת הכניסה והמנהלה.

כדי להתמודד עם המחסור בשטח בנייה ביה"ס מתוכנן עפ"י העקרון של הפיכת הטרה לנטו.

הציר הראשי של ביה"ס איננו מסדרון בנוי ועל כן אינו נחשב בשטח ביה"ס, אך צורתו וממדיו הופכת אותו לחלק בלתי נפרד מן המבנה ובעזרת הצללה הוא הופך לשטח נטו לכל דבר.