בי"ס יסודי "אום בטין" – אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בית הספר היסודי "אום בטין" כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות עם שש כיתות אם בכל בית.

במרכז בית הספר גוש דו קומתי הכולל את המנהלה וחדרי הספח ובקומה א' בית כיתות עם מבואה רב תכליתית גדולה.

משני צידי הגוש הדו קומתי המרכזי ממוקמים שני בתי כיתות חד קומתיים, אוטונומיים עם מבואות רב תכליתיות גדולות וקשר הדוק לחצר.

בי"ס יסודי "אום בטין" – אום בטין

מיקום הפרויקט - אום בטין
היקף הפרויקט
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית אל קסום

בית הספר היסודי "אום בטין" כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות עם שש כיתות אם בכל בית.

במרכז בית הספר גוש דו קומתי הכולל את המנהלה וחדרי הספח ובקומה א' בית כיתות עם מבואה רב תכליתית גדולה.

משני צידי הגוש הדו קומתי המרכזי ממוקמים שני בתי כיתות חד קומתיים, אוטונומיים עם מבואות רב תכליתיות גדולות וקשר הדוק לחצר.