בי"ס יסודי רמות יורם – נתיבות

מיקום הפרויקט - נתיבות
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית נתיבות

ביה"ס היסודי רמות יורם בנתיבות כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות אם כל אחד.

ביה"ס הוא חד/דו קומתי כאשר רק הכיתות הבוגרות (ה – ו) ממוקמות בקומה העליונה.
בכניסה לבית הספר מבואה גדולה , מנהלה מורים וחדר מדעים ושני מהלכי מדרגות המובילים לבית כיתות ה' – ו' בקומה העליונה.

ממבואת הכניסה נכנסים לחצר הפנימית והמוצלת של ביה"ס משם אל שני בתי הכיתות של כיתות א-ב וכיתות ג-ד.

לכל אחד מבתי הכיתות בביה"ס מבואה ענקית כאשר שניים מהם נהנים מחצר צמודה.

בי"ס יסודי רמות יורם – נתיבות

מיקום הפרויקט - נתיבות
היקף הפרויקט -
שנת הקמה -
מזמין הפרויקט – עיריית נתיבות

ביה"ס היסודי רמות יורם בנתיבות כולל 18 כיתות אם בשלושה בתי כיתות של 6 כיתות אם כל אחד.

ביה"ס הוא חד/דו קומתי כאשר רק הכיתות הבוגרות (ה – ו) ממוקמות בקומה העליונה.
בכניסה לבית הספר מבואה גדולה , מנהלה מורים וחדר מדעים ושני מהלכי מדרגות המובילים לבית כיתות ה' – ו' בקומה העליונה.

ממבואת הכניסה נכנסים לחצר הפנימית והמוצלת של ביה"ס משם אל שני בתי הכיתות של כיתות א-ב וכיתות ג-ד.

לכל אחד מבתי הכיתות בביה"ס מבואה ענקית כאשר שניים מהם נהנים מחצר צמודה.