בי"ס תיכון "יחד" - מודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט – כ-5300 מ"ר
שנת הקמה - 2010-2011
מזמין הפרויקט – עיריית מודיעין

בי"ס תיכון "יחד" במודיעין, כולל 24 כיתות אם והוא חלק מקריית חינוך הכוללת גם בי"ס יסודי ובי"ס לחינוך מיוחד "גוונים".

קהילת "יחד" היא קהילה המשלבת הורים וילדים דתיים וחילוניים למסגרת חברתית אחת.

המבנה מתבסס על שיטת המניפה אשר יצרנו בבית ספר יסודי קודם ב"שמשית". שלושת מקבצי הכיתות בשלוש קומות מתחברים למרכז משותף. נהנים מקשר ישיר למרכז המבנה, מה שחוסך במעברים ומאפשר מבואות רב תכליתיות גדולות מאד למקבצי הכיתות.

שיטת המניפה מגדירה בצורה טובה חצר "פרטית" לכל מקבץ כיתות.

עיצובית יש יתרון גדול לשיטת המניפה גם בהתאמה לטופוגרפיה וגם לגאומטריה המרתקת של המבנה.

בי"ס תיכון "יחד" - מודיעין

מיקום הפרויקט - מודיעין
היקף הפרויקט – כ-5300 מ"ר
שנת הקמה - 2010-2011
מזמין הפרויקט – עיריית מודיעין

בי"ס תיכון "יחד" במודיעין, כולל 24 כיתות אם והוא חלק מקריית חינוך הכוללת גם בי"ס יסודי ובי"ס לחינוך מיוחד "גוונים".

קהילת "יחד" היא קהילה המשלבת הורים וילדים דתיים וחילוניים למסגרת חברתית אחת.

המבנה מתבסס על שיטת המניפה אשר יצרנו בבית ספר יסודי קודם ב"שמשית". שלושת מקבצי הכיתות בשלוש קומות מתחברים למרכז משותף. נהנים מקשר ישיר למרכז המבנה, מה שחוסך במעברים ומאפשר מבואות רב תכליתיות גדולות מאד למקבצי הכיתות.

שיטת המניפה מגדירה בצורה טובה חצר "פרטית" לכל מקבץ כיתות.

עיצובית יש יתרון גדול לשיטת המניפה גם בהתאמה לטופוגרפיה וגם לגאומטריה המרתקת של המבנה.