בי"ס תיכון מקיף "צפית" - כפר מנחם

מיקום הפרויקט - כפר מנחם
היקף הפרויקט – כ – 4000 מ"ר
שנת הקמה - 2013-2016
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

תיכון מקיף "צפית" בכפר מנחם כולל 36 כיתות.

משרדנו תכנן את ההגדלה שלו מ - 18 כיתות ל -36 כיתות על ידי תוספת של חטיבה עליונה.

החטיבה בנויה מ-3 "בתי כיתות" ומבנה מדעים הסובבים חצר משותפת.

לכל בית כיתות מבואה גדולה משותפת הנפתחת לחצר.

הסגנון האדריכלי תואם לסביבה הכפרית בו ממוקם בית הספר.

בי"ס תיכון מקיף "צפית" - כפר מנחם

מיקום הפרויקט - כפר מנחם
היקף הפרויקט – כ – 4000 מ"ר
שנת הקמה - 2013-2016
מזמין הפרויקט – מועצה אזורית יואב

תיכון מקיף "צפית" בכפר מנחם כולל 36 כיתות.

משרדנו תכנן את ההגדלה שלו מ - 18 כיתות ל -36 כיתות על ידי תוספת של חטיבה עליונה.

החטיבה בנויה מ-3 "בתי כיתות" ומבנה מדעים הסובבים חצר משותפת.

לכל בית כיתות מבואה גדולה משותפת הנפתחת לחצר.

הסגנון האדריכלי תואם לסביבה הכפרית בו ממוקם בית הספר.