משרד פובזנר אדריכלים הוקם בשנת 1954, ע"י אדריכל שמעון פובזנר.בשנת 1976, הצטרף בנו אדריכל גדעון פובזנר, ומנהל אותו משנת 2000

 

שמעון פובזנר הוא מחשובי היוצרים של האדריכלות המודרנית בישראל.

 תחת שמו ניתן למצוא בין היתר את הספריה הלאומית בירושלים, בנייני  חשובים באוניברסיטה העברית בגבעת רם, מכון  ון ליר והאקדמיה הישראלית למדעים , כיכר רבין, בית החייל בתל אביב וביה"ס התיכון 'לידה' בירושלים

 

המשרד עוסק במגוון פרוייקטים בקנה מידה רחב. בינהם; מבני חינוך, ציבור, ספורט, מגורים והלנה, מרכזים מסחריים ואזרחיים, רפואה, בינוי ערים ועוד

 

המשרד זוכה בפרסים רבים בתחרויות ארכיטקטונית ובפירסומים רבים

בעיתונות המקצועית.

 

 

 

Powsner Architects was founded in 1954 by architect Shimon Powsner. In

1976, joined his son Gideon Powsner, joined the firm, and leading since 2000.​

​

Shimon Powsner is one the the leading creators of modern architecture in Israel. Under the name can be found; the National Library in Jerusalem, important buildings in the Hebrew University -Givat Ram, Van Leer Institute, Rabin Square,  IDF soldier home (Beit ha'Hayal) Tel Aviv,  and 'Leyada' High School in Jerusalem.The firm handles a wide scale projects. Among them; education, public, sports, residential and accommodation  commercial and civilian centers, medicine, urban planning, and others

The firm is frequently in professional exposure, and achievements include numerous architectural awards

The firm has won numerous architectural awards, and its works are frequently appear on the professional publications.